(1)
Mulej, D. POPIS LITERATURE O DOMOZNANSKI DEJAVNOSTI V SLOVENSKIH SPLOĊ NIH KNJIĊ½NICAH. knj 2014, 49 (3). https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14122.