(1)
Južnič, S. KNJIŽNIČARJI IN KNJIGE O MATEMATIČNIH VEDAH V KNJIŽNICI LJUBLJANSKEGA JEZUITSKEGA KOLEGIJA. knj 2014, 49 (3). https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14124.