1.
Kunc B, Švab K. Čezmejno sodelovanje obmejnih splošnih knjižnic za slovenske manjšine. knj. 2023;67(1-2):15-38. doi:10.55741/knj.67.1-2.2