1.
Krpan Smiljanec M. Obvezni izvodi v Narodni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu – odraz nacionalne založniške produkcije?. knj. 2020;64(1-2):107–132. doi:10.55741/knj.64.1-2.13761