1.
Hmeljak Sangawa K, Ryu H, Petrovčič M. Zakaj latinica ni dovolj: o izgubi informacij pri latinizaciji vzhodnoazijskih imen v knjižničnih katalogih. knj. 2020;64(1-2):47–78. doi:10.55741/knj.64.1-2.13763