1.
Resman S, Špoljar M, Klemen A. Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v mestnem okolju. knj. 2019;63(1-2). doi:10.55741/knj.63.1-2.13793