1.
Švab K. Mnenja splošnih in visokošolskih knjižničarjev o potrebnih spremembah knjižničnega kataloga. knj. 2018;62(3). doi:10.55741/knj.62.3.13803