1.
Šalamon A, Vilar P. Pregled in predstavitev dela z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško. knj. 2018;62(3). doi:10.55741/knj.62.3.13806