1.
Petek M. Katalogizacijski standard Resource description and access (RDA): razvoj, spremembe in primerjava s Pravilnikom i priručnikom za izradbu abecednih kataloga (PPIAK). knj. 2017;61(1-2):23–47. doi:10.55741/knj.61.1-2.13851