1.
Resman S. Podobe moje knjižnice. knj. 2016;60(1):173–184. doi:10.55741/knj.60.1.13873