1.
Pezer I, Vugrinec L. STANJE IN VIZIJA RAZVOJA BIBLIOBUSNIH SLUŽB REPUBLIKE HRVAŠKE. knj. 2015;58(4). doi:10.55741/knj.58.4.13916