1.
Ambrožič M. UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI DELOVANJA KNJIŽNIC : VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE (2. DEL). knj. 2014;44(4). doi:10.55741/knj.44.4.13957