1.
Novljan S. IZOBRAŽEVALNA MOČ SPLOŠNIH KNJIŽNIC. knj. 2014;48(3). doi:10.55741/knj.48.3.14092