1.
Pečko Mlekuš H. PREOBRAZBA VISOKOŠOLSKEGA PROSTORA - TUDI KNJIŽNIC?. knj. 2014;48(1-2). doi:10.55741/knj.48.1-2.14108