1.
Južnič S. KNJIŽNIČARJI IN KNJIGE O MATEMATIČNIH VEDAH V KNJIŽNICI LJUBLJANSKEGA JEZUITSKEGA KOLEGIJA. knj. 2014;49(3). doi:10.55741/knj.49.3.14124