1.
Kanič I. TERMINOLOŠKI KOTIČEK : Okrajšave. knj. 2014;49(1-2). doi:10.55741/knj.49.1-2.14135