1.
Ulčnik A, Cafuta V. Nabavna politika priporočenega učnega gradiva v Centralni medicinski knjižnici v študijskih letih 2017/2018 in 2022/2023. knj. 2023;67(3-4):9-33. doi:10.55741/knj.67.3-4.1