1.
Golenko D. Visokošolski programi informacijskega opismenjevanja na področju prava: hrvaška perspektiva. knj. 2023;67(3-4):35-68. doi:10.55741/knj.67.3-4.2