Dolgan Petrič, M., & Pavletič Lacko, T. (2023). Osebna bibliografija Vilenke Jakac-Bizjak za obdobje 1971-2011. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(1-2), 143–152. https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.9