Kunc, B., & Švab, K. (2023). Čezmejno sodelovanje obmejnih splošnih knjižnic za slovenske manjšine. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(1-2), 15-38. https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.2