Biscan, F., & Krpan, K. (2023). Razvijanje kritičnega mišljenja pri otrocih in biblioterapija v knjižnici: Pristop na podlagi tradicionalnih zgodb. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(1-2), 121–135. https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.7