Švab, K. (2020). Razlogi za neuporabo storitev splošnih knjižnic: pilotna študija med starši predšolskih otrok. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(3-4), 9–28. https://doi.org/10.55741/knj.64.3-4.13757