Berginc, J. (2020). Inventura knjižničnega gradiva v splošni knjižnici z uporabo sistema COBISS. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(1-2), 159–177. https://doi.org/10.55741/knj.64.1-2.13759