Krpan Smiljanec, M. (2020). Obvezni izvodi v Narodni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu – odraz nacionalne založniške produkcije?. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(1-2), 107–132. https://doi.org/10.55741/knj.64.1-2.13761