Hmeljak Sangawa, K., Ryu, H., & Petrovčič, M. (2020). Zakaj latinica ni dovolj: o izgubi informacij pri latinizaciji vzhodnoazijskih imen v knjižničnih katalogih. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(1-2), 47–78. https://doi.org/10.55741/knj.64.1-2.13763