Resman, S., Špoljar, M., & Klemen, A. (2019). Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v mestnem okolju. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 63(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.63.1-2.13793