Švab, K. (2018). Mnenja splošnih in visokošolskih knjižničarjev o potrebnih spremembah knjižničnega kataloga. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(3). https://doi.org/10.55741/knj.62.3.13803