Šalamon, A., & Vilar, P. (2018). Pregled in predstavitev dela z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(3). https://doi.org/10.55741/knj.62.3.13806