Ambrožič, M. (2017). Ančka Korže-Strajnar (1925–2017). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 61(4). https://doi.org/10.55741/knj.61.4.13826