Bezget, J., Grajfoner, A., Grašič, J., Kikl, S., Nikl, A., & Stavbar, V. (2017). Digitalni repozitorij Univerzitetne knjižnice Maribor. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 61(3). https://doi.org/10.55741/knj.61.3.13835