Resman, S. (2016). Podobe moje knjižnice. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 60(1), 173–184. https://doi.org/10.55741/knj.60.1.13873