Ambrožič, M. (2014). UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI DELOVANJA KNJIŽNIC : VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE (2. DEL). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(4). https://doi.org/10.55741/knj.44.4.13957