Ambrožič, M. (2014). KNJIŽNICE, KNJIŽNIČARJI IN KNJIŽNIČNI SISTEM AMERIŠKE DRŽAVE ILLINOIS. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 45(3). https://doi.org/10.55741/knj.45.3.13973