Južnič, S. (2014). KNJIŽNIČARJI IN KNJIGE O MATEMATIČNIH VEDAH V KNJIŽNICI LJUBLJANSKEGA JEZUITSKEGA KOLEGIJA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(3). https://doi.org/10.55741/knj.49.3.14124