Vilar, P. (2023). Uvodnik odgovorne urednice. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(1-2), 9–11. https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.1