Golenko, D. (2023). Visokošolski programi informacijskega opismenjevanja na področju prava: hrvaška perspektiva. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(3-4), 35-68. https://doi.org/10.55741/knj.67.3-4.2