Ogrizek, M. (2024). Lokacija splošne knjižnice: Primer umestitve Knjižnice Pobrežje Mariborske knjižnice v trgovski center. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 68(1), 95-119. https://doi.org/10.55741/knj.68.1.6