Hočevar, M., & Rifl, B. (2024). Osebna bibliografija mag. Jožeta Kokoleta za obdobje 1966–2018. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 68(1), 139-161. https://doi.org/10.55741/knj.68.1.9