Prica, Sabina, and Polona Vilar. 2023. “Analiza Tiktok Objav Mestne knjižnice Ljubljana”. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 67 (1-2): 59-77. https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.4.