Kunc, Blažka, and Katarina Švab. 2023. “Čezmejno Sodelovanje Obmejnih splošnih knjižnic Za Slovenske manjšine”. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 67 (1-2): 15-38. https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.2.