Žentil Barić, Žozefina, in Nada Radman. 2023. „Primerjava Zastopanosti Bralnih Klubov V hrvaških in Slovenskih splošnih knjižnicah in Strokovnih časopisih: Zastupljenost Klubova čitatelja U Hrvatskim I Slovenskim Narodnim knjižnicama I stručnim časopisima“. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 67 (1-2):79-99. https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.5.