Švab, Katarina. 2020. „Razlogi Za Neuporabo Storitev splošnih knjižnic: Pilotna študija Med starši predšolskih Otrok“. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 64 (3-4):9–28. https://doi.org/10.55741/knj.64.3-4.13757.