Hmeljak Sangawa, Kristina, Hyeonsook Ryu, and Mateja Petrovčič. 2020. “Zakaj Latinica Ni Dovolj: O Izgubi Informacij Pri Latinizaciji Vzhodnoazijskih Imen V knjižničnih Katalogih”. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 64 (1-2): 47–78. https://doi.org/10.55741/knj.64.1-2.13763.