Resman, Simona, Marijan Špoljar, and Aleš Klemen. 2019. “Izzivi Pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic V Mestnem Okolju”. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 63 (1-2). https://doi.org/10.55741/knj.63.1-2.13793.