Vilar, Polona, in Jure Dimec. 2014. „KRNJENJE KOT OSNOVA NEKATERIH NEKONVENCIONALNIH METOD POIZVEDOVANJA“. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 44 (4). https://doi.org/10.55741/knj.44.4.13960.