Jakac-Bizjak, Vilenka. 2014. “ORIGINALI IN REPRODUKCIJE: IZZIVI INFORMACIJSKE DRUŽBE”. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 45 (4). https://doi.org/10.55741/knj.45.4.13986.