Prica, S. in Vilar, P. (2023) „Analiza Tiktok objav Mestne knjižnice Ljubljana“, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 67(1-2), str. 59–77. doi: 10.55741/knj.67.1-2.4.