Prica, S. and Vilar, P. (2023) “Analiza Tiktok objav Mestne knjižnice Ljubljana”, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 67(1-2), pp. 59–77. doi:10.55741/knj.67.1-2.4.