Kunc, B. in Švab, K. (2023) „Čezmejno sodelovanje obmejnih splošnih knjižnic za slovenske manjšine“, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 67(1-2), str. 15–38. doi: 10.55741/knj.67.1-2.2.