Kunc, B. and Švab, K. (2023) “Čezmejno sodelovanje obmejnih splošnih knjižnic za slovenske manjšine”, Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 67(1-2), pp. 15–38. doi:10.55741/knj.67.1-2.2.